RING OSS - 08-121 117 39

Takläggare Solna

RING OSS - 08-121 117 39

Om oss

S.O Tak & Bygg AB är din plåtslagare i Solna. Här erbjuder vi dig, som äger ett byggföretag och bygger nya fastigheter – eller är villaägare eller medlem i bostadsrättsförening i Solna – takläggning, takomläggning, byte av tak, fasadrenovering, takrenovering och taktvätt

Därför kan du anlita oss

 • Vi har F-skattsedel
 • Nödvändiga ansvarsförsäkringar
 • Olycksfallsförsäkringar för våra hantverkare
 • Våra medarbetare har kollektivavtal
 • Vi är auktoriserade inom byggplåt och är Moniertak-partner
 • Vi har certifikat i tätskikt, heta arbeten och asbetsanering
 • Vi är taksäkerhetskonsulter
 • Vi har licens inom "skotta säkert"
 • Vi har byggarbetsmiljösamordnare inom BAS-P/BAS-U

AAA Incert  plåt och vent     bevego

1. Kvalitetspolicy

Med oss som din takläggare i Solna kan du vara trygg, eftersom vi arbetar efter ett väl utarbetat kvalitetsledningssystem. Det innefattar bland annat en kvalitetsplan, riskbedömningar och egenkontroller, samt miljö- och arbetsmiljöplan för våra byggarbetsplatser. Vi väljer alltid bra materialval till våra tak och använder oss av bästa tänkbara produkter som går att tillgå.

Vi prioriterar hög kvalitet på alla våra tjänster och produkter. Vårt arbete skall leda till att du som kund blir nöjd. Med vår Nöjd kund garanti, ser vi till att du blir nöjd med det som vi levererar.

Vår verksamhet kännetecknas av:

 • Hög kvalitet på våra tjänster.
 • Fokus på våra kunder och deras önskemål.
 • Vi håller våra egna utlovade tidsplaner.
 • Vi ser till att förbättra våra arbetsmetoder.

2. Miljöpolicy

Vårt företag tar särskilt ansvar i miljöfrågor och eftersträvar att välja produkter och tjänster som åstadkommer lägsta möjliga miljöpåverkan. Dessutom utvärderar vi kontinuerligt det vi gör och producerar med ett ansvar för hur det påverkar miljön och klimatet.

Vårt miljöansvar är att:

 • Minska våra transporter genom god planering.
 • Minska vårt avfall och minimera spill.
 • Återanvända eller återvinna avfall så långt det är möjligt.
 • Använda produkter som är mindre farliga för miljön.
 • Källsortera allt farligt avfall.

3. Arbetsmiljöpolicy

Vårt företag verkar för en positiv och säkerhetsmedveten företagskultur. Vi har ett tydligt ledarskap, personligt ansvar och uppmärksammar goda resultat inom företaget gentemot våra kunder. Vi arbetar förebyggande mot arbetsrelaterad ohälsa och olyckor. Ingen anställd ska drabbas av skada. Vi arbetar för att våra medarbetare inte ska behöva utstå farliga miljöer. Vi har rätt utbildning för de jobb vi utför.

Ta gärna kontakt. Du som är privatkund kan dra av på ROT!